Podlahy


Podlahy podle způsobu pokládky


Plovoucí podlahy


80% zájemců o podlahu dnes automaticky uvažuje o pokládce plovoucí podlahy. Plovoucí podlaha se stala jakousi normou mezi podlahami a není tomu tak náhodou. Přes všechny výhody, kterými se mohou chlubit celoplošně lepené podlahy, je stále spousta zásadních předností, které staví plovoucí podlahy na první místo na trhu.


Lepené podlahy


Celoplošně lepené podlahy mají oproti plovoucím podlahám řadu výhod. Nedochází u nich k dilatacím, jsou trvanlivější, lépe tlumí krůčejový hluk, snesou i zatížení velmi těžkým nábytkem, jsou odolnější proti zatečení tekutin, nedochází u nich ke vzniku spár a posunu lamel. Když to s podlahou myslíte vážně, jsou lepené podlahy správnou volbou.


Co byste měli vědět před výběrem nové podlahy


Jen vhodně zvolená a kvalitně položená podlaha splní svoji funkci

Výběru podlahy doporučujeme věnovat maximální pozornost. Špatně zvolený materiál podlahy a technologie pokládky, stejně jako nekvalitně provedená příprava podkladu a pokládka podlahy nám v budoucnu přidělají spoustu starostí. Opravy poškozených podlah nejsou jednoduchou záležitostí a často jedinou cestou, jak opravit následky naší prvotní chyby, je kompletní výměna podlahy za novou a tedy znehodnocení naší investice.

Proto každému doporučujeme před vlastním výběrem podlahy využít dlouholetých zkušeností našich podlahářů a nechat si nezávazně poradit.

Poradíme Vám s výběrem podlahy

Vyšleme k Vám zkušeného pracovníka - podlaháře, který na místě prohlédne místo zamýšlené montáže podlahy, posoudí klimatické podmínky, kvalitu podkladu, plánovaný způsob zatížení a účel, k němuž bude podlaha sloužit.

Na základě těchto informací a s využitím nasbíraných zkušeností Vám podlahář poradí s výběrem podlahy, rozpočítá potřebné přípravné a pokladačské práce a náklady na materiál (podlahovinu, lepidla, podložky, lišty, rošty atd). Výsledkem pak bude předložení kompletní nabídky pokládky podlahy se započtením veškerých nákladových položek.

Záruka dlouhé životnosti podlahy

Kromě výhody seznámení se s celkovými náklady pokládky podlahy získáte jistotu, že podlaha doporučená naším podlahářem je pro zamýšlený účel skutečně vhodná, bude našimi podlaháři profesionálně položená na správně připravený rovný a pevný podklad a nečekají Vás s ní žádná nepříjemná překvapení.

Poradíme s údržbou podlahy

Zároveň budete po pokládce podlahy odborně proškoleni o způsobu údržby podlah, získáte informace o vhodných chemických prostředcích k pravidelné péči o podlahu a technice jejich použití.

Copyright © 2012, JKR interiéry